zoeken

Farmaceutische zorg

Medicatie

Wanneer uw huisarts of specialist u een geneesmiddel voorschrift, zullen wij u advies geven over het gebruik, de dosis, eventuele interacties, eventuele bijwerkingen, etc.

Medicatieschema

Een medicatieschema duidt aan wanneer welke medicatie moet worden ingenomen. Dit is handig wanneer u chronisch verschillende geneesmiddelen neemt. Het kan gebruikt worden als instructie voor het klaarzetten van uw medicatie door thuisverpleegkundigen. Indien mogelijk neemt u het mee op consultatie bij uw huisarts of specialist, zo blijft het steeds actueel en kunnen vergissingen vermeden worden. De opmaak van uw medicatieschema is gratis, het schema wordt digitaal bijgehouden in de apotheek.

Interacties

Sommige geneesmiddelen mag u niet combineren. Wanneer u een geneesmiddel voorgeschreven krijgt door uw arts, zullen wij telkens nakijken of dit al dan niet mag gecombineerd worden met uw andere medicatie. Vertel ons ook welke zelfmedicatie u neemt, natuurlijke of plantaardige geneeswijzen staan niet synoniem voor ongevaarlijk! Middelen zoals st-janskruid, curcuma, … kunnen een effect hebben op uw medicatie.

Inhalatietherapie

Indien uw arts u een puffer of aerosol voorschrijft, zullen wij u de puffer demonstreren met een demotoestel of aan de hand van een filmpje.

Huisapotheker

Indien u chronisch meer dan 5 verschillende geneesmiddelen neemt, adviseert de overheid u te registreren bij een apotheker naar keuze, uw huisapotheker. We beheren dan uw farmaceutisch dossier, stellen een medicatieschema op en houden dit actueel.

Gedeeld farmaceutisch dossier

Het gedeeld farmaceutisch dossier (GDF) is een dossier dat uw apotheker van u bijhoudt. Het bevat uw patiëntgegevens en uw medicatiehistoriek. Deze gegevens worden enkel door uw (huis)apotheker bijgehouden. U kan ervoor kiezen om uw GDF te laten activeren, op die manier kan elke apotheker uw medicatiehistoriek opvragen. Dit kan nuttig zijn wanneer u door omstandigheden niet bij uw huisapotheker terecht kan, vb. op vakantie of tijdens de wachtdienst. U kan het GDF activeren door uw toestemming te geven aan uw apotheker.